Matematiklærer med naturfaglig profil søges til specialklasse på Kokkedal Skole

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

K-klassen på Kokkedal Skole

Vi søger en dygtig matematiklærer med naturfaglig profil, til en bred vifte af fag på 4. årgang.

 

Brænder du for at arbejde med elever der har opmærksomhedsforstyrrelser eller kunne du tænke dig at blive klogere på special pædagogik- og har du lyst til at være med til at udvikle et skoletilbud der udvikler eleverne både fagligt, socialt og menneskeligt. 

 

På Kokkedal Skole startede vi i august 2023 et nyt specialtilbud (k-klassen) op for elever med opmærksomhedsforstyrrelser. Lige nu går der 8 elever i tilbuddet, samt 4 ansatte. Ud over matematik og natur/teknologi er der også billedkunst, historie, HDS, kristendom i skemaet, alt sammen på 4. årgang, samt andet du synes kunne være spændende.

 

I teamet skal I varetage undervisningen af elevgruppen, der alle har brug en tydelig struktur og rolige nervesystemer omkring sig, for at få den bedst mulige skolegang. Eleverne er ikke nødvendigvis diagnosticeret, men har som udgangspunkt vanskeligheder med opmærksomheden og er normaltbegavede, dette betyder at de får en fuld afgangseksamen fra folkeskolen.

 

Vores pædagogiske tilgange er inspireret af low arousal, TEACCH og elementer fra co-teaching. Efter sommerferien er det planlagt fælles kompetenceudvikling indenfor bl.a. mentalisering, fokus på træning arbejdshukommelsen og meget mere.

 

Vi har også en anden specialklasserække, for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, med hvilken vi tænker, at k-klassens personale skal have et kollegialt fællesskab. Udover en empatisk og anerkendende tilgang til eleverne, så er evnen til at samarbejde og være fleksibel nødvendig for at lykkes i stillingen.

 

Omskiftelig, meningsfyldt hverdag

I det daglige arbejde med eleverne skal du have en god fornemmelse for, hvor den enkelte elev er og om der er behov for at ændre på tilgangen til eleven og undervisningen. Det kræver at du både kan rumme den enkelte elev og få gruppen til at fungere sammen. 

I arbejdet indgår elevhandleplaner og samarbejde med forældre, PPR, skolens almenklasser og ledelse, samt supervision både individuelt og i klasseteamet. 

 

Om dig

 • Uddannet lærer- gerne med erfaring fra specialundervisning
 • Evne at varetage den faglige og sociale udvikling hos eleverne
 • Rummelig, rolig og kan bevare overblikket.
 • Omstillingsparat i hektiske situationer
 • Kan arbejde ud fra en tydelig specialpædagogisk tilgang
 • Kan skabe en struktureret hverdag ud fra de unges færdigheder og forudsætninger
 • Kan planlægge og forberede aktiviteter der skal rumme flere faglige og pædagogiske niveauer 
 • Formår at sparre, dele viden og i samarbejde med dit team skabe udvikling i kraft af dine faglige kompetencer.
 • Er engageret, aktiv og en naturlig rollemodel.

 

Du vil opleve

 • At blive en del af vores dygtige og ambitiøse specialpædagogiske miljø. 
 • En blanding af nye og erfarne specialpædagogiske kollegaer, der alle står klar til at sparre og dele erfaringer i samarbejde med vores praksisvejleder.
 • Fleksibel planlægning, som giver mulighed for faglig fordybelse og for at tilrettelægge skoledagen efter elevernes behov.
 • At være i en specialklasse på en almen folkeskole
 • Mentorordning for nyansatte
 • Kollegaer, der vægter trivsel og faglighed højt, men samtidig lægger vægt på samvær, humor og fællesskab.

 

Kokkedal Skole – fællesskabets skole
På Kokkedal Skole har vi gode fysiske rammer med store og rummelige klasselokaler, veludstyrede faglokaler og indbydende grønne arealer med rige udfoldelsesmuligheder. Vi er i gang med en større renovering af skolen som en del af Fredensborg Kommunes projekt ”Fremtidens Folkeskole”, som skal sikre at vores læringsmiljøer er indrettet til det 21. århundredes læring, hvilket betyder at vi lige om lidt åbner senest skud på ombygningsstammen, - vores ‘Innovatek’.

 

Vi har ca. 800 elever fra 0.–9. klasse fordelt på 3-4 spor. I vores specialklasserække for børn med indlæringsvanskeligheder er 32 elever fordelt på 4 klasser. 
 
Kreativ og innovativ skole
Vores læring er meningsfuld, progressiv og virkelighedsnær – vi er en kreativ og evidensbaseret skole fuld af initiativ og bevægelse. Vi arbejder bl.a. med talentgrupper efter interesse og gerne tværfagligt.  

Vi vil i kraft af en dedikeret og fagligt kompetent medarbejderstab - der arbejder progressivt ud fra vores veldefinerede værdier: Ansvar, Respekt, Engagement og Professionalisme - fastholde et højt fagligt niveau med dertilhørende gode resultater.

 

Yderligere information

Har du spørgsmål eller lyst til at besøge skolen kan du kontakte afdelingsleder Karen Aasvang 2159 7254.

 

Ansøgningsfrist 9. juni, 2024 kl. 12.00– opstart 1. august 2024. Det vil være løbende samtaler.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse. Lønnen fastsættes efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er på fuld tid. Mødedag hver tirsdag til kl. 16:30

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Fredensborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Fredensborg Kommune, Holmegårdsvej 101-102, 2980 Kokkedal

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 09-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6055936

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet