Fuldtidsstilling - Nordsjællands Brandvæsen søger en Viceberedskabsinspektør/Beredskabsinspektør/teknisk specialist til Operativt beredskab

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Nordsjællands Brandvæsen søger en ny Viceberedskabsinspektør/Beredskabsinspektør/teknisk specialist, som følge af forestående generationsskifte i denne funktion. Profilen skal have teknisk baggrund som enten mekaniker, lastvognsmekaniker, elektromekaniker eller tilsvarende, samt beredskabsfaglig baggrund. Der foretrækkes kandidater på indsatslederniveau.

Såfremt kandidaten med de rette kompetencer ansøger, vil kompetenceudvikling fra minimum holdlederniveau til indsatslederniveau være en mulighed.

Afhængig af kvalifikationer og erfaring indplaceres kandidaten som Viceberedskabsinspektør eller Beredskabsinspektør.  

 

Hvad kandidaten skal have af egenskaber:

Du skal selvstændigt kunne varetage og planlægge arbejdsopgaver i et jævnt flow.

Du skal kunne prioritere skarpt i forhold til at sikre drift af det operative materiel. Det er derfor særdeles vigtigt, at du er omstillingsparat og løsningsorienteret.

Du skal være kreativ og kvalitetsbevidst omkring dit håndværk, med at finde den rigtige og holdbare løsning på opgaver.

Du skal have en skarp teknisk forståelse, for såvel mekanik, elektronik, el og Can-bus, pneumatik, og hydraulik.

Der er forventning til at du er serviceminded, udadvendt og en holdspiller.

Du kan forvente en stilling i et til tider hektisk miljø, men hvor vi også har fokus på trivsel. Som en naturlig del træder vi alle til, såfremt der opstår problemer, også uden for eget ansvarsområde.

 

Dine primære arbejdsområder bliver:

 • Varetage den tekniske drift af det operative beredskab, herunder køretøjer, materiale og brandstationer
 • Koordination af service/reparation samt lovpligtigt eftersyn på køretøjer og materiel, herunder bl.a. periodisksyn af køretøjer og sikkerhedsmateriel
 • Kvalitetssikring og dokumentation for kontrol, eftersyn og vedligehold af køretøjer og materiel
 • Medvirke til intern service og logistik af Operativt beredskab
 • Indgå i processer om indkøb og udbud af nyt materiel, ved at bidrage med tekniske beskrivelser, samarbejde med leverandører og brugere, før under og efter leverancer
 • Medvirke til at implementerer nyt materiel og sikre kvalitet i implementering
 • Indgå i indsatsledervagten
 • Indgå i det operative dagberedskab som holdleder, eller andre funktioner, alt efter kvalifikationer og behov

 

Vi forventer:

 • At du sikkert anvender IT på brugerniveau, herunder PC og tabletbaserede applikationer, Windows Office pakke, herunder Word og Excel, og SINE radiokommunikationsudstyr
 • Har relevant teknisk uddannelsesbaggrund, som mekaniker, lastvognsmekaniker, elektromekaniker eller tilsvarende
 • Er beredskabsfagligt uddannet på minimum niveau holdleder brand
 • Er indstillet på at gennemfører indsatslederuddannes, hvis det niveau ikke haves, og indgå i vagtordning, baseret på vagt hver 6. weekend og 1 hverdagsdøgn om ugen
 • Har kørekort til minimum kategori B og C, gerne BE, og CE
 • Kan kommunikere såvel både mundtligt som skriftlig på Dansk
 • Er engageret, energisk og proaktiv
 • Evner at af tilrettelægge og udfører arbejdsopgaver selvstændigt og struktureret med fokus på dokumentation
 • Er ansvarsbevidst, har ordenssans og god til logistik
 • At du er detalje- og kvalitetsbevidst
 • Er samarbejdsorienteret og socialt kompetent
 • Er en teamplayer

 

Vi tilbyder:  

 • En høj grad af selvstændighed i opgavevaretagelsen
 • En arbejdsplads med stor fokus på arbejdsmiljø og trivsel
 • En uformel omgangstone hvor der er plads til humor og smil
 • En organisation med mulighed for kompetenceudvikling

 

Ansøgning - Send motiveret ansøgning vedlagt CV til nedenstående link mærket:

” Viceberedskabsinspektør/Beredskabsinspektør/teknisk specialist”

https://www.jobindex.dk/ansoegninger/ny/1980599

Ansøgningsfrist er den 15. oktober 2023.

 

Ansættelsessamtaler

Vi forventer at afholde samtaler i uge 43.

 

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst samt gældende lokalaftale for indsatsledere. Forventet starttidspunkt for jobbet er 1. december 2023.

 

Yderligere information

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte Operativ chef Claus Larsen på e-mail: clau@nsbv.dk eller telefon: 40 82 17 59

 

Om Nordsjællands Brandvæsen

Nordsjællands Brandvæsen er et fælleskommunalt redningsberedskab efter § 60 i styrelsesloven og ejes af Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg kommuner. Beredskabets udrykningsområde dækker et geografisk areal på 287 km² og over 140.000 borgere.

Nordsjællands Brandvæsen varetager myndighedsdelen med at drive brandvæsen for ejerkommunerne Allerød, Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg. Det udmøntes via 5 deltidsbrandstationer med i alt 130 deltidsansatte og 5 fuldtidsansatte brandmænd/holdledere i dagberedskab, en frivilligenhed med 25 personer, samt 2 indsatsledervagter med i alt 12 indsatsledere. Samlet varetages årligt omkring et tusinde hændelser fordelt i de fire kommuner. Nordsjællands Brandvæsen råder over 30 operative køretøjer, både lastbiler og mindre køretøjer, påhængskøretøjer og andre operative enheder, som er fordelt på brandstationerne.

Den primære opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, bygninger og miljøet ved ulykker og katastrofer. Opgaverne løses af brandfolk fra brandvæsenets fem brandstationer.

Nordsjællands Brandvæsen løser derudover en række andre opgaver i form af bl.a. hjælpemiddelcentraler, vagtcentral, servicevagt, kørselsafdeling samt uddannelses- og kursusvirksomhed.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Fredensborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark, 2980 Kokkedal

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5914506

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet