Beboermaksimum i kommunen

Foto: Fredensborg Kommune.
dato

Byrådet i Fredensborg Kommune har besluttet at forlænge reglerne om beboermaksimum for en ny 4-årig periode fra 1. december 2023 til 30. november 2027.

Beboermaksimum betyder, at et lejemål ikke må udlejes til eller bebos af mere end to personer pr. beboelsesrum.

Disse regler gælder både for almene og private udlejningsbyggerier. Formålet er at modvirke overbefolkning og unødvendig nedslidning af boligmassen.

Reglerne træder dog først i kraft, når udlejer eller den almene boligorganisation har tilmeldt sig ordningen, hvilket gør den frivillig.

Yderligere information kan findes i dagsordenspunkt nr. 109 i referatet af Byrådsmøde 25/09-2023.


https://fredensborg.dk/kommunen/nyheder/beboermaksimum-i-kommunen
Kilde: Fredensborg Kommune